bfs logo

OTISK | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


BFS Betonfertigteilesysteme GmbH
Dr.-Georg–Spohn–Str. 31
D – 89143 Blaubeuren
Německo

Telefon: 0049 – 7344 9603 - 0
Telefax: 0049 – 7344 4710
BFS.info@hp-bfs.com

Jednatel:
Daniel Bühler
Klaus Müller

Obchodní rejstřík:
county court Ulm
HRB 4812

Identifikační čísla:
IČ: 58011/00224
DIČ: DE 222620378

BFS Betonfertigteilesysteme neprověřuje webové stránky, jejichž odkazy se nacházejí na jejích stránkách, a to ani ohledně jejich obsahu a zákonnosti.

BFS ITALIA srl
Via A. Malignani 1
I-33074 Fontanafredda (PN)
Itálie

Phone: 0039 – 0434 994468
Telefax: 0039 – 0434 994338
BFS.plant@hp-bfs.com

Chamber of Commerce in Pordenone
PN-95948

DIČ: IT01681610935

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osoba zodpovědná ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů je:
BFS Betonfertigteilesysteme GmbH
Jednatel: Daniel Bühler a Klaus Müller
Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů jako je evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Záznam všeobecných informací
Jakmile vstoupíte na naši internetovou stránku, automaticky se zaznamenávají obecné informace. Tyto informace (server-logfiles) se týkají například typu internetového prohlížeče, používaného operačního systému, názvu domény vašeho poskytovatele internetových služeb atp. Přitom se jedná výhradně o informace, které neposkytují možnost vyvození informací ohledně vaší osoby. Tyto informace jsou nezbytné z technického důvodu, aby bylo možné vám poskytovat požadované obsahy internetové stránky ve správné podobě a jejich záznam je při používání internetu nezbytně nutný. Anonymní informace tohoto druhu statisticky vyhodnocujeme, abychom mohli optimalizovat naši prezentaci na internetu a s ní související techniku.

Cookies
Jako mnoho ostatních internetových stránek používáme i my tak zvané „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které přenáší server internetové stránky na váš pevný disk. Tímto způsobem automaticky získáváme prostřednictvím vašeho počítače a vašeho připojení k internetu určité údaje např. IP-adresu, používaný prohlížeč, operační systém.
Není možné používat Cookies ke spuštění programů nebo virů na vašem počítači. Pomocí informací obsažených v Cookies vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich internetových stránek.
V žádném případě nejsou údaje, které získáváme, předávány třetím osobám ani neposkytujeme bez vašeho svolení odkazy s osobními údaji.
Samozřejmě si můžete naši internetovou stránku prohlížet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou běžně nastavené tak, že akceptují Cookies. Použití Cookies můžete kdykoliv deaktivovat v nastaveních vašeho prohlížeče. Za tímto účelem použijte funkci nápovědy vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak můžete tato nastavení změnit. Upozorňujeme, že některé funkce naší internetové stránky případně nejsou aktivní, pokud deaktivujete používání Cookies.

Šifrování SSL
Aby bylo možné zajistit bezpečnost údajů při přenosu, využíváme příslušný systém šifrování (např. SSL) přes HTTPS, který odpovídá aktuálnímu stavu techniky.

Vymazání resp. zablokování údajů
Držíme se zásady omezování dat a střídmost při používání dat. Ukládáme proto vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to pro zde uvedené účely nezbytné nebo jak to vyžadují četné zákonem dané lhůty pro archivaci. Po splnění příslušného účelu resp. uplynutí lhůty jsou příslušné údaje rutinně a dle zákonných předpisů zablokovány nebo vymazány.

Začleněné videozáznamy YouTube
Na některých našich internetových stránkách jsou zaintegrované videosekvence Youtube. Provozovatel příslušných pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte internetovou stránku s pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery společnosti Youtube. Přitom obdrží Youtube informaci o tom, jakou stránku jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu na Youtube, může Youtube spojit vaše pohyby při surfování s vaší osobou. Tomu můžete zabránit tak, že se předtím odhlásíte z vašeho účtu Youtube.
Jakmile se spustí videozáznam na Youtube, používá poskytovatel Cookies, které sbírají informace o vašem uživatelském chování.
Pokud deaktivujete ukládání Cookies pro program Google-Ad, nemusíte počítat s používáním Cookies ani při prohlížení videosnímků na Youtube. Youtube však ukládá i v jiných Cookies uživatelské informace, které se nevztahují ke konkrétní osobě. Pokud tomu chcete zabránit, musíte zablokovat ukládání Cookies ve vašem internetovém prohlížeči.
Další informace o ochraně osobních údajů na „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Vaše práva na informaci, opravu, zablokování, vymazání a odvolání
Máte právo kdykoliv si vyžádat informace o údajích k vaší osobě, které jsou u nás uložené. Stejně tak máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů, kromě předepsaného ukládání údajů za účelem provedení obchodního úkonu. Obraťte se prosím za tímto účelem na naši kontaktní osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje najdete zcela dole.
Aby bylo možné kdykoliv provést zablokování údajů, je nezbytné tyto údaje uložit ke kontrolním účelům do souboru blokovaných údajů. Můžete si vyžádat také vymazání údajů, pokud neplatí zákonná povinnost archivace dat. Pokud je tato povinnost dána, rádi vaše údaje na přání zablokujeme.
Máte možnost požádat o změny nebo odvolání svolení prostřednictvím písemné zprávy s účinností pro budoucí použití údajů.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo, toto prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně upravovat, aby vždy odpovídalo platným zákonným požadavkům, nebo za účelem zakomponování našich služeb do prohlášení o ochraně osobních údajů například při zavedení nového servisu. V případě nového otevření internetové stránky pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
Pokud máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů, napište nám email nebo nám zavolejte.
Email: BFS.info@hp-bfs.com, Telefon: 0049 – 7344 9603 - 0

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno pomocí generátoru prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti activeMind AG.